Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1362/UBND-KTTH   Ngày ky´: 09/04/2023  
  Trích yếu: V/v tạm dừng triển khai gắn biển địa chỉ số  
Tệp đính kèm:
DT5011-1680661638198-11886150.PDF
DT5011-1680661630449-47937787_nguyenthithanhbinh-05-04-2023_14h35p22.docx
DT5011-1680661630449-47937787_nguyenthithanhbinh-05-04-2023_14h35p22(09.04.2023_20h08p07)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương