Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3704/KH-UBND   Ngày ky´: 14/10/2020  
  Trích yếu: Tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án  
Tệp đính kèm:
DT3932-1602563592110_lehuyen-14-10-2020_09h02p30.doc
DT3932-1602563592110_lehuyen-14-10-2020_09h02p30_converted_signed14-10-2020-14-03-02(14.10.2020_16h28p25)_signed.pdf
Người cập nhật: Vũ Huy Hiệu