Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 943/KH-UBND   Ngày ky´: 09/03/2022  
  Trích yếu: V/v Đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT3238-1646724941172-32862488_nguyendinhtuan-08-03-2022_17h02p54.doc
DT3238-1646724941172-32862488_nguyendinhtuan-08-03-2022_17h02p54_converted(09.03.2022_09h33p11)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến