Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2331/UBND-VXNV   Ngày ky´: 30/06/2020  
  Trích yếu: V/v phối hợp tạo điều kiện tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trật Tổ quốc Việt Nam.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2331_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến