Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 95/UBND-VXNV   Ngày ky´: 11/01/2021  
  Trích yếu: V/v kinh phí mua thẻ BHYT năm 2021 cho đối tượng bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
Chu truong mua BHYT BTXH ngoai cong lap_nguyendinhtuan-08-01-2021_17h28p06.doc
Chu truong mua BHYT BTXH ngoai cong lap_nguyendinhtuan-08-01-2021_17h28p06(11.01.2021_09h28p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến