Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 654/UBND-VXNV   Ngày ky´: 27/02/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-BVHTTDL ngày 02/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
Tệp đính kèm:
DT2564-1677230718979-49370912.pdf
DT2564-1677230719077-25890869.doc
DT2564-1677230719077-25890869_converted(27.02.2023_10h03p33)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc