Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 367/QĐ-UBND   Ngày ky´: 31/03/2022  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT4602-1648631822220-98768779.doc
DT4602-1648631822245-39593319.xlsx
DT4602-1648631822220-98768779_converted(01.04.2022_07h26p28)_signed.pdf
BIEU 3 KEM QD 367(01.04.2022_07h32p48)_signed.pdf
BIEU 2 KEM QD 367(01.04.2022_07h33p05)_signed.pdf
BIEU 1 KEM QD 367(01.04.2022_07h33p21)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý