Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 448/QĐ-UBND   Ngày ky´: 05/04/2023  
  Trích yếu: V/v Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hà (lần hai)  
Tệp đính kèm:
DT4871-1680504751530-97233527_vominhtam-04-04-2023_09h00p06.doc
DT4871-1680504751530-97233527_vominhtam-04-04-2023_09h00p06_converted(05.04.2023_07h11p08)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Tiến Thịnh