Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 250/QĐ-UBND   Ngày ky´: 01/03/2023  
  Trích yếu: V/v Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Vương (lần đầu)  
Tệp đính kèm:
DT2771-1677578519606-84132176_vominhtam-28-02-2023_17h19p57.doc
DT2771-1677578519606-84132176_vominhtam-28-02-2023_17h19p57_converted(01.03.2023_14h13p58)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Tiến Thịnh