Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 51/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 04/09/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch Ninh Thuận giai đoạn 2022 - 2025  
Tệp đính kèm:
DT13532-1661831191651-85774530.doc
DT13532-1661831191651-85774530(04.09.2022_19h33p44)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc