Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 37/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 04/07/2023  
  Trích yếu: V/v Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai của một số loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT10206-1688097787213-72833032.doc
DT10206-1688097787213-72833032_converted(04.07.2023_17h01p45)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào