Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1542/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/09/2020  
  Trích yếu: V/v giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1542_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến