Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2266/UBND-KTTH   Ngày ky´: 25/06/2020  
  Trích yếu: V/v có ý kiến về đơn vị tiếp nhận quản lý, khai thác vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2266_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Quốc Huy