Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1553/UBND-VXNV   Ngày ky´: 20/04/2023  
  Trích yếu: V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT6006-1681950908162-05966411.doc
DT6006-1681950980478-81977691.pdf
DT6006-1681950908162-05966411_converted(20.04.2023_14h10p49)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc