Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2448/KH-BCĐ   Ngày ky´: 06/06/2022  
  Trích yếu: V/v Tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết  
Tệp đính kèm:
1315-Ke hoach to chuc tap huan.docx
1315-Ke hoach to chuc tap huan(06.06.2022_10h06p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung