Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6949/KH-UBND   Ngày ky´: 22/12/2021  
  Trích yếu: V/v Tổ chức kiểm tra, nắm tình hình về công tác phòng, chống dịch Covid-19  
Tệp đính kèm:
DT21324-1640076307723-38296179.doc
DT21324-1640076307723-38296179_converted(22.12.2021_10h37p24)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc