Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5536/KH-UBND   Ngày ky´: 20/12/2022  
  Trích yếu: V/v Kiểm tra văn bản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT20089-1671444809598-13725893.doc
DT20089-1671444809598-13725893_converted(20.12.2022_09h08p24)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy