Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1989/KH-UBND   Ngày ky´: 12/05/2022  
  Trích yếu: V/v Thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT6929-1652261834185-20726402_nnminh-11-05-2022_20h42p45.docx
DT6929-1652261834185-20726402_nnminh-11-05-2022_20h42p45(12.05.2022_08h00p29)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa