Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 576/QĐ-UBND   Ngày ky´: 28/04/2023  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT6517-1682650650479-94787944.docx
DT6517-1682650650479-94787944_converted(28.04.2023_21h44p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn