Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1434/UBND-KTTH   Ngày ky´: 12/04/2023  
  Trích yếu: V/v lập Kế hoạch và thực hiện thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023.  
Tệp đính kèm:
DT5470-1681208256088-40587985.docx
DT5470-1681208256097-25373436.pdf
DT5470-1681208256088-40587985_converted(12.04.2023_15h26p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín