Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 750/KH-UBND   Ngày ky´: 25/02/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch triển khai “Chương trình Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT2602-1645676232457-28426881_nguyendinhtuan-24-02-2022_17h06p49.docx
DT2602-1645676232457-28426881_nguyendinhtuan-24-02-2022_17h06p49(25.02.2022_09h26p02)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh