Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6222/KH-UBND   Ngày ky´: 15/11/2021  
  Trích yếu: V/v Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2021  
Tệp đính kèm:
DT18979-1636813360702-26170545.doc
DT18979-1636813360702-26170545(15.11.2021_19h38p02)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc