Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 736/UBND-VXNV   Ngày ky´: 03/03/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư  
Tệp đính kèm:
DT2833-1677659753738-38436014.docx
DT2833-1677659753738-38436014_converted(03.03.2023_08h24p48)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến