Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 111/TB-VPUB   Ngày ky´: 02/04/2023  
  Trích yếu: V/v Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam tại phiên họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023  
Tệp đính kèm:
DT4719-1680315618215-43864399.docx
DT4719-1680315618215-43864399_converted(02.04.2023_13h32p54)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình