Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 135/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 13/01/2021  
  Trích yếu: V.v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
tiep tuc thuc hien chi thi 05 cua TTCP_nguyendinhtuan-12-01-2021_14h10p01.doc
tiep tuc thuc hien chi thi 05 cua TTCP_nguyendinhtuan-12-01-2021_14h10p01(13.01.2021_15h26p37)_signed.pdf
179_VPCP-TCCV_08012021_1.docx
179_VPCP-TCCV_08012021_2-signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc