Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1812/QĐ-UBND   Ngày ky´: 15/10/2020  
  Trích yếu: V/v thành lập hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Ninh Thuận năm 2020 và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng..  
Tệp đính kèm:
QDCT 1812_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung