Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 464/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/04/2023  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh, giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT5133-1680764664944-23103743.doc
DT5133-1680764664944-23103743(07.04.2023_07h29p44)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn