Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 532/QĐ-UBND   Ngày ky´: 06/05/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT6573-1651734538514-55260059_nguyendinhtuan-06-05-2022_07h05p27.doc
DT6573-1651734538514-55260059_nguyendinhtuan-06-05-2022_07h05p27_converted(06.05.2022_15h09p13)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến