Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5285/KH-UBND   Ngày ky´: 05/12/2022  
  Trích yếu: V/v Tổ chức Gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT19020-1669951593755-27055306_nnminh-03-12-2022_15h11p27.docx
DT19020-1669951593755-27055306_nnminh-03-12-2022_15h11p27_converted(05.12.2022_07h36p38)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương