Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 702/QĐ-UBND   Ngày ky´: 14/06/2022  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 09/6/2022  
Tệp đính kèm:
DT8830-1655087147009-74164978.doc
DT8830-1655087147009-74164978(14.06.2022_09h10p33)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc