Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 885/UBND-KTTH   Ngày ky´: 14/03/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai việc cấp, quản lý mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT3407-1678423685025-67029945.doc
DT3407-1678423685025-67029945(14.03.2023_08h35p28)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung