Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 19/VPUB-LCT   Ngày ky´: 10/05/2022  
  Trích yếu: V/v LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 19/2022 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 09/5 đến ngày 13/5/2022)  
Tệp đính kèm:
DT6795-1652091221896-32300152_nguyenthithanhbinh-09-05-2022_18h16p19.docx
DT6795-1652091221896-32300152_nguyenthithanhbinh-09-05-2022_18h16p19_converted(10.05.2022_08h02p00)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình