Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2687/KH-UBND   Ngày ky´: 04/07/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững  
Tệp đính kèm:
DT10016-1687849167772-35683306.doc
DT10016-1687849167772-35683306_converted(03.07.2023_22h40p41)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc