Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1775/QĐ-UBND   Ngày ky´: 06/12/2022  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 01/12/2022  
Tệp đính kèm:
DT19168-1670230093338-97291033.doc
DT19168-1670230093338-97291033_converted(06.12.2022_08h52p58)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc