Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1784/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/12/2022  
  Trích yếu: Về việc phân công các Sở, ban, ngành, các Hội, đoàn thể phụ trách tiêu chí và hỗ trợ các địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2025  
Tệp đính kèm:
DT19189-1670246160101-32575537_nnminh-06-12-2022_10h29p57.doc
DT19189-1670246160101-32575537_nnminh-06-12-2022_10h29p57_converted(07.12.2022_10h10p44)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung