Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 188/BC-UBND   Ngày ky´: 25/06/2020  
  Trích yếu: V.v Tình hình và một số nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong điều kiện vừa chống dịch và vừa ứng phó chống hạn.  
Tệp đính kèm:
BCUB188_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào