Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 352/KH-BPTSPNT   Ngày ky´: 12/02/2020  
  Trích yếu: V.v Nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban phát triển sản phẩm OCOP và đặc thù tỉnh Ninh Thuận năm 2020.  
Tệp đính kèm:
KHUB352_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung