Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3402/KH-UBND   Ngày ky´: 16/08/2023  
  Trích yếu: V/v KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHỈ SỐ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO TỈNH NINH THUẬN  
Tệp đính kèm:
DT12962-1691978052124-34286934_nguyenthanhhao-15-08-2023_14h32p10.docx
DT12962-1691978052124-34286934_nguyenthanhhao-15-08-2023_14h32p10(16.08.2023_16h02p48)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương