Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3374/KH-UBND   Ngày ky´: 03/08/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử ở trường THPT.  
Tệp đính kèm:
DT11819-1659321251642-06464642_nguyendinhtuan-02-08-2022_11h38p06.doc
DT11819-1659321251642-06464642_nguyendinhtuan-02-08-2022_11h38p06(03.08.2022_08h37p09)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh