Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 66/TB-UBND   Ngày ky´: 16/06/2022  
  Trích yếu: Về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT9061-1655274043399-06570481.doc
DT9061-1655274043399-06570481_converted(16.06.2022_09h41p17)_signed.pdf
PHU LUC KEM THEO TB 66(16.06.2022_13h48p24)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc