Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 122/TB-UBND   Ngày ky´: 09/11/2022  
  Trích yếu: V/v kết quả điểm phúc khảo - Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Ninh Thuận năm 2022  
Tệp đính kèm:
TBUB 122_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý