Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 921/UBND-VXNV   Ngày ky´: 15/03/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện chế độphụ cấp ưu đãi theo nghề đối vớiviên chức công tác tại các cơ sởy tế công lập theo Nghị định số05/2023/NĐ-CP của Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
DT3216-1678767663553-63750391.doc
DT3216-1678767663553-63750391_converted(15.03.2023_10h48p44)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc