Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 311/UBND-VXNV   Ngày ky´: 20/01/2022  
  Trích yếu: V.v triển khai Công điện số 64/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT1098-1642650820089-95594171.doc
DT1098-1642650820089-95594171(20.01.2022_14h35p39)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc