Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1050/QĐ-UBND   Ngày ky´: 29/07/2022  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT11688-1658991852730-34829186.doc
DT11688-1658991852730-34829186_converted(29.07.2022_09h25p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn