Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4233/KH-UBND   Ngày ky´: 28/09/2022  
  Trích yếu: V/v Nâng cao Chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Ninh Thuận năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT15004-1664160035162-75157481_nguyenthithanhbinh-27-09-2022_10h08p41.docx
DT15004-1664160035162-75157481_nguyenthithanhbinh-27-09-2022_10h08p41_converted(28.09.2022_09h48p22)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương