Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5895/UBND-VXNV   Ngày ky´: 29/10/2021  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông báo số 285/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT17874-1635394788039-08124621.doc
DT17874-1635394788039-08124621(29.10.2021_08h41p35)_signed.pdf
285_TB-VPCP_27102021.docx
285_TB-VPCP_27102021_1-signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc