Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 18/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 06/03/2023  
  Trích yếu: V/v Bãi bỏ một phần Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 84/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh quy định việc dạy và học tiếng Chăm trong các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT3001-1678070088899-25090169.docx
DT3001-1678070088899-25090169(06.03.2023_16h07p11)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh