Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 38/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 26/07/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT11315-1658461049163-83571205_nguyendinhtuan-25-07-2022_18h00p44.doc
DT11315-1658461049163-83571205_nguyendinhtuan-25-07-2022_18h00p44_converted(26.07.2022_13h51p47)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc