Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 8/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/01/2021  
  Trích yếu: V/v tạm thời phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương.  
Tệp đính kèm:
QDUB 08_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung