Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 53/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 14/09/2022  
  Trích yếu: V/v Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
Tệp đính kèm:
DT14214-1662964296728-27131802.doc
DT14214-1662964296728-27131802_converted(14.09.2022_08h44p04)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc